Systemkonflikter

Inlagt av admin ons, 03/28/2018 - 17:12

Inom Systematisk Innovation är det viktigt att man identifierar och förstår det problem som skall lösas. Desto svårare och mer konfliktfyllt ett problem är, desto större utmaning. Utmanande problem består av systemkonflikter och dessa systemkonflikter delas upp i följande konflikt-typer för bättre förståelse. Baserat på vilka systemkonflikter som ingår i modellen, kan vi angripa dem med olika standard-konfliktlösningsmetoder.

 1. Konflikt i rymd
 2. Bil krockar med träd.

 3. Konflikt i struktur
 4. Bilplåt skall var pressar och mjuk och samtidigt styv. Materielbehov.

 5. Konflikt i tid
 6. Bil krockar med mötande bil.

 7. Konflikt i resurstillgång/ägande
 8. Dinning philosophers.

 9. Konflikt i fält/energi
 10. Mobiltelefon utan strålning.

 11. Konflikt i information/felaktigheter
 12. Vilken information är rätt?

 13. Konflikt i relationer
 14. Relationer mellan människor.
  Påverkan mellan mekaniska delar.

 15. Konflikt i värderingar
 16. Olika värderingsgrunder.
  Missuppfattningar.