Kravhantering

Inlagt av admin ons, 09/28/2016 - 22:37

Det är vedertaget att fel i kravsättning som inte rättas till i tid är extremt kostsamma för många utvecklingsprojekt. En faktor 1000 i kostnader mot ett kodningsfel är inte ovanligt.

Mycket kan sägas om hur man hanterar och skapar krav men här skall vi se vidare på granskning av krav. Vad utgör ett bra krav?

När man granskar krav eftersträvar man en tillräckligt god beskrivning som skall kunna förmedla en förändring, en ny funktion, eller en egenskap som skall uppfyllas.

Geek7 har erfarenhet från att utbilda i kravhantering från flera stora företag.
Vi erbjuder även processförbättringar och utbildning inom kravanalys, kravfångst, spårbarhet och optimering av produktutvecklingskrav.

Krav på krav:

 1. Unikt id: Vilket kan bestå av namespace (scope) samt löpande id
 2. Version
 3. Rubrik
 4. Beskrivning
 5. Motiv (eller värde vilket kan vara kvantifierbart)
 6. Spårbarhet till unikt id och/eller kravställare
 7. På vilken del ställs kravet?
 8. Vem eller vad skall kunna göra vad, för funktionella krav
 9. Vilka kvalitetsattribut skall uppfyllas för icke-funktionella krav
 10. Listan kan göras längre men bör anpassas till situationen
 11. SMART goals, kan användas som tankemodell för kravdefinitioner