Systemkonflikter

Inlagt av admin ons, 03/28/2018 - 17:12

Inom Systematisk Innovation är det viktigt att man identifierar och förstår det problem som skall lösas. Desto svårare och mer konfliktfyllt ett problem är, desto större utmaning. Utmanande problem består av systemkonflikter och dessa systemkonflikter delas upp i följande konflikt-typer för bättre förståelse. Baserat på vilka systemkonflikter som ingår i modellen, kan vi angripa dem med olika standard-konfliktlösningsmetoder.

  1. Konflikt i rymd
  2. Bil krockar med träd.

Välkomna till Geek7

Nytt - Kursen i Design Patterns är just avslutad men ställ dig i kö för nästa tillfälle.

Missade du vår uppskattade kurs i Mönster (Design Patterns) för UML, C++ och Java, 2019-03-04 till 06 i Jönköping i Combitech:s regi. Se fliken Utbildning i Design Patterns, 3 dagar. Kontakta oss på info@geek7.se så förmedlar vi din förfrågan. För prisuppgifter se Combitech:s kurskatalog för ht 2019. Nästa kurs går 2019-10-16 till 18 i Linköping.